Lees over het effect van het coronavirus op de dienstverlening van Midea Nederland

Disclaimer Midea-Nederland B.V.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld kan Midea Nederland B.V. niet garanderen dat de website foutloos en/of ononderbroken functioneert..

Midea Nederland B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voor vragen hierover verwijzen wij naar onze klantenservice.

Download de catalogus 2021 - 2022

Met onze airconditioning producten biedt Midea Nederland B.V. een hoogwaardige totaaloplossing. Download (.pdf / ~30Mb) onze catalogus en bekijk onze producten en specificaties.